Feb

18 2019

PJ Library invites you to Family Fun Day with Machzikei

10:00AM - 1:00PM  

Machzikei Hadas 2310 Virginia Dr
Ottawa, ON K1H 6S2

Contact Jordan Waldman
jwaldman@jewishottawa.com

PJ Library invites Families to take part in Machzikei's annual Family Fun Day!